ELS JURATS DELS PREMIS CASTELLITX

JURATS DELS PREMIS CASTELLITX (1968-...)

ÀMBIT LITERARI

 • AMENGUAL MAIRATA, Josep: (1969).

 • ANTICH TROBAT, Llorenç: (1980, 1998-2004).                    

 • BALLESTER VIVES, Ramon: (1976).  

 • BEZARES PORTELL, Miquel: (2018-actualitat).  

 • CAPELLÀ FORNÉS, Llorenç: (1977-1978, 1990-1992 ).        

 • CAPÓ, Josep (Mn.): (1968).      

 • COLL TOMÀS, Baltasar: (1977-1979).       

 • COLOM FERRÀ, Guillem: (1968, 1971-1976).             

 • ENSEÑAT, Catalina: (1979).     

 • FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Àngel R.: (1969). 

 • FULLANA PUIGSERVER, Pere: (1993-actualitat).

 • FUSTER MAYANS, Gabriel: (1975-1976).  

 • GAYÀ SITJAR, Miquel: (1969).   

 • JANER MANILA, Gabriel: (1969, 1974-actualitat).     

 • LLOMPART DE LA PEÑA, Josep Maria: (1969, 1975, 1977-1993).                                     

 • MELIÀ, Josep: (1975).      

 • MOLL CASANOVAS, Francesc de Borja: (1969).

 • MOYÀ GILABERT, Llorenç: (1968, 1974, 1976).                    

 • MULET CERDÀ, Pere: (1969, 1977-1980, 1993-2016). 

 • MULET, Antoni: (1979-1980)  

 • OLIVER BAUZÀ, Miquel: (1976).       

 • OLIVER, Gabriel: (1975). 

 • RIERA, Miquel Àngel: (1975).  

 • SERRA ROIG, Miquel: (2017-actualitat).   

 • SUAU TUGORES, Bartomeu: (1976).         

 • SUAU, Antònia: (1968). 

 • VERD CRESPÍ, Sebastià: (1974). 

 • VICENS PICORNELL, Antònia:  (1974).       

 • VICENS, Antònia: (1977).          

 • VIDAL FERRANDO, Antoni: (2008-2017).            

 • VIDAL I THOMÀS, Bernat: (1968).

 

ÀMBIT DE FOTOGRAFIA

 • CAPELLÀ GALMÉS, Joan: (2004-actualitat).

 • MULET GUITIÉRREZ, Maria Josep: (2004-actualitat). 

 • TORRES DOMENGE, Agustí:  (2004-actualitat).

ÀMBIT D'ARTS PLÀSTIQUES

 • MARAVER MORENO, Lluís: (2016-2019). 

 • SAMPOL NOGUERA, Lourdes: (2016-2017). 

 • SEGUÍ AGUILÓ, Gabriela: (2018-2019). 

 • TORRES MARTORELL, Antoni: (2019). 

 

ÀMBIT MUSICAL

 • BIBILONI LLABRÉS, Baltasar: (2016).

 • JULIÀ SERRA, Andreu: (2017, 2019).  

 • MULET BARCELÓ, Antoni: (2016, 2018).  

 • PROHENS JULIÀ, Josep: (2016-2019).  

 • ROMERO LLOPIS, Juan Miquel: (2017).  

 • SIQUIER PONS, Pere: (2019).  

 • BATLE PONS, Francesc: (2018).