ÀMBIT AUDIOVISUAL

PREMI DE CURTMETRATGES

png bases per esborrar de pdf_Page_01.pn
AU BA.png

BASES ÀMBIT
AUDIOVISUAL

(web)

AU GU.png

GUIA DE

PRESENTACIÓ

DE TREBALLS

(descàrrega PDF)

AU AG.png

AUTORS I OBRES GUARDONADES

MODALITAT

AUDIOVISUAL

AU EX.png

EXPOSICIONS VIRTUALS DE CURMETRATGES

BASES COMPLETES

TOTES LES MODALITATS

(descàrrega PDF)

DESCÀRREGA DELS FULLS D'INSCRIPCIÓ AL I PREMI DE CURTMETRATGES

 

BASES DE L'ÀMBIT AUDIOVISUAL

I. Els treballs
I.1. Podran optar als Premis de Curtmetratge totes les produccions cinematogràfiques originals enregistrades d’una durada inferior a 20 minuts (crèdits inclosos).


I.2. Les obres hauran de ser realitzades en versió original en català (VOC). Això implica que un mínim del 75% dels diàlegs, veus en off i retolacions originals han de ser en llengua catalana. No s’admetran treballs fets majoritàriament en una altra llengua ni doblats o subtitulats en català.


I.3. S’admetran un màxim de dos curtmetratges per participant. Les obres podran haver estat realitzades originalment en qualsevol format (cinema, vídeo digital, vídeo analògic...) i seran de temàtica lliure. S’accepten obres tant de ficció com a no ficció. 


I.4. Una vegada presentats, els curtmetratges no podran ser retirats del concurs, ni de forma definitiva ni per a fer-hi correccions, reduccions o ampliacions. 


I.5. Si bé un mateix autor pot concursar a una o més modalitats dels Premis Castellitx, només pot presentar un màxim de dos curtmetratges al concurs.


I.6. Les produccions que es presentin a l’edició de 2020 hauran d’haver estat realitzades durant els anys 2017, 2018, 2019 i 2020.


II. Presentació dels curtmetratges
II.1. El termini de presentació dels treballs acaba dilluns, dia 10 de febrer de 2020 a les 24.00 h. Es consideraran inclosos dins d’aquest temps de presentació els curtmetratges que arribin per correu si la data d’expedició és anterior en set dies al termini de presentació esmentat.


II.2. Prèviament a la presentació dels treballs, els participants hauran d’emplenar la inscripció al Premi de Curtmetratges. Aquesta inscripció es formalitzarà obligatòriament a través de la pàgina web dels Premis mitjançant aquest formulari (Enllaç Full d’inscripció en PDF  | Enllaç Full d’inscripció en WORD)  on hauran de detallar el títol del curtmetratge, les dades personals de l’autor i la fitxa tècnica del curtmetratge.


II.3. Els curtmetratges s’han de remetre o lliurar en mà a la següent adreça, indicant expressament que són obres per als Premis Castellitx: Premis Castellitx. Casa de la Vila d’Algaida. C/ del Rei, 6. C.P.: 07210. Algaida. Illes Balears.


II.4. Presentació:

 • Una còpia en paper de la inscripció.

 • Tres copies del curtmetratge en format Blu-ray per a la projecció pública. 

 • Un USB o CD amb:

  • La imatge promocional del curtmetratge (cartell, fotografies de rodatge, etc.) en format *.jpg. Aquesta imatge serà usada per a la publicitació de les obres participants.

  • El tràiler promocional del curtmetratge (opcional) en un format apte per a reproducció web.

II.5. Qualsevol curtmetratge que no ofereixi les garanties tècniques necessàries per a una bona projecció en públic serà declarat fora de concurs.


III. Drets d’autor i de difusió
III.1. El copyright de les obres ha de ser propietat de l’autor. L’Ajuntament d’Algaida queda eximit de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra possible transgressió de la legislació vigent. 


III.2. La persona física que consti com autora a la fitxa de inscripció serà la beneficiària del premi que se li pogués atorgar. 


III.3. En haver estats presentats, els curtmetratges no podran ser retirats del concurs ni de forma definitiva ni per fer-hi correccions, reduccions o ampliacions.


III.4 L’Ajuntament d’Algaida pressuposa que els autors dels curtmetratges tenen les autoritzacions de les persones que hi apareixen en els casos que estipula la llei. Paral·lelament, també pressuposa que compta amb els permisos per usar tots els materials d’arxiu i d’imatges que puguin aparèixer a la filmació. Així mateix, recau en l’autor la responsabilitat relacionada amb el dret a la intimitat.


III.5. Els autors de les obres presentades mantindran, en tot moment, els drets que els corresponen segons la Llei de Propietat Intel·lectual.


III.6. Resta sobre l’exclusiva responsabilitat dels autors la inscripció de les obres en el registre de la Propietat Intel·lectual, així com els efectes de la manca d’inscripció davant tercers.


III.7. Els autors podran exhibir, cedir i comercialitzar lliurement els treballs premiats, però, en tots els casos hauran de fer constar la distinció que han obtingut als Premis Castellitx i l’any de concessió del guardó.


III.8. Per altra banda, l’Ajuntament d’Algaida es reserva el dret a: 

 • Exhibir el tràiler i la imatge promocional del curtmetratge als mitjans de comunicació i al web dels Premis, que en cap cas s’explotaran comercialment.

 • Utilitzar un màxim de 30 segons del curtmetratge per a ús promocional en el cas que no s’hagi remès un tràiler promocional.

 • Projectar els curtmetratges finalistes en una mostra pública que tendrà lloc dia 3 d’abril de 2020. Durant aquest acte tendran lloc les votacions per al Premi Especial del Públic.

 • per l’Ajuntament d’Algaida, que en cap cas s’explotaran comercialment.

 • Exhibir el curtmetratge guardonat amb la Rosa d’Or de la Pau i el Premi Especial del Públic en edicions posteriors del projecte o en altres activitats organitzades al terme municipal d’Algaida

IV. El guardó
IV.1. S’estableixen el següents premis:

 • Premi de Curtmetratges: Rosa d’Or de la Pau i premi en metàl·lic de 500 euros a la millor producció cinematogràfica.

 • Premi especial del públic: Premi en metàl·lic de 200 euros.

IV.2. Els guardons són indivisibles i en cap cas es podrà fragmentar les dotacions ni repartir les quantitats.


IV.3. L’Ajuntament d’Algaida podrà revocar els guardons atorgats i exigir el reintegraments de les quantitats econòmiques percebudes i la Rosa d’Or, sense dret a indemnització, si les obres guanyadores incompleixen qualsevol dels requisits assenyalats en aquestes bases, particularment si no fossin inèdites o originals.


V. El jurat
V.1. El Jurat del Premi de Curtmetratges estarà format per persones destacades del món de la cultura i de les arts, juntament amb la Regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Algaida, que actuarà en qualitat de presidenta, i el tècnic cultural que farà les funcions de secretari, ambdós amb veu però sense vot. El nom dels integrants del Jurat es farà públic oportunament.


V.2. El Jurats es reuniran entre dia 24 de febrer i dia 20 de març de 2020 per valorar els curtmetratges presentats a la convocatòria. De tots els presentats, el jurat n’escollirà un màxim de sis finalistes que es projectaran públicament dia 3 d’abril de 2020. El Premi Especial del Públic serà elegit per votació pels espectadors que assisteixin a la projecció pública de dia 3 d’abril de 2020. Posteriorment, el Jurat comunicarà a l’Organització el curtmetratge guardonat amb la Rosa d’Or. L’Organització avisarà particularment els finalistes i guardonats.


V.3. Queda a parer del Jurat declarar deserts els premis.


V.4. Les decisions del Jurat són inapel·lables.


V.5. Qualsevol obra presentada que no s’adapti a alguna de les condicions d’aquest plec, serà declarada fora de concurs, sense opció a posterior recurs.


V.6. Els casos no prevists en aquestes bases seran resolts per la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Algaida.


VI. Lliurament dels premis
VI.1. El lliurament dels guardons del Premis Castellitx 2020 tindrà lloc durant la Nit de la Cultura que se celebrarà a l’auditori del casal Pere Capellà d’Algaida dilluns, dia 13 d’abril  de 2020. L’acte serà retransmès en directe per Titoieta Ràdio, emissora municipal d’Algaida (107.7 de la FM i a través d’Internet a www.titoieta.cat).


VII. Curtmetratges no premiats
VII.1. Les còpies dels curtmetratges participants no es retornaran i seran destruïdes quan hagi finalitzat el concurs. L’Ajuntament d’Algaida conservarà les còpies dels curtmetratges premiats.


VIII. Final
VIII.1. La participació als Premis Castellitx 2020, suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

Amb l'objectiu de promocionar i difondre la creació cinematogràfica en llengua catalana, l'any 2020 l'Ajuntament d'Algaida convoca per primera vegada el Premi de Curtmetratge.

Paral·lelament, inclòs dins l'àmbit literari, també es convoca per primer cop el Premi de Guió de Curtmetratge.

PREMIS CASTELLITX

Ajuntament d'Algaida

C/ del Rei, 6 · 07210

Algaida · Illes Balears

© Ajuntament d'Algaida, 2015-2019. Responsable del web: Bartomeu Salas Mascaró. Created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now